Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”Skierniewice


Cel zbiórki:

Terapia i rehabilitacja oraz aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Kwota zebrana: 150,00 zł
Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” powstało w 1994 roku. Postawione przed sobą cele realizujemy poprzez:

  • rehabilitację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonej niepełnosprawnością
  • edukację dzieci z niepełnosprawnością z upośledzeniem głębokim
  • edukację rodziców dzieci z niepełnosprawnością
  • prowadzenie Centrum Wolontariatu
  • prowadzenie Biura Porad Obywatelskich
  • aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością

W ramach Stowarzyszenia prowadzimy:

  1. Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II w Skierniewicach. W półstacjonarnej placówce ciągłą opieką objętych jest 51 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji – projektów. 
  2. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, w którym opiekę znajduje 12 dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim. Dzieci te realizują u nas obowiązek szkolny. Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. 
  3. NZOZ Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, w którym działa Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Poradnia Dzieci z Autyzmem Dziecięcym.

W celu promocji i rozwoju pozytywnych postaw społecznych prowadzimy Centrum Wolontariatu oraz Biuro Porad Obywatelskich.

Nasz cel

Celem zbiórki w kampanii Kilometry Dobra jest terapia i rehabilitacja oraz aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na finansowanie prac związanych z przygotowaniem pomieszczeń i ich wyposażeniem na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Balcerowie, a także na prowadzenie terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w ramach prowadzonych placówek.

Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać 35 000 zł.

Kontakt

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”
Stefana Batorego 64H
96-100 Skierniewice

biuro@wspolnatroska.pl