Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur”Wlewsk


Cel zbiórki:

Integracja mieszkańców popegeerowskich terenów gminy Lidzbark – szczególnie kobiet w wieku 50+, czyli „Animowanie przez pomaganie”

Kwota zebrana: 152,00 złCzym się zajmujemy?

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur” działa nieprzerwanie od ponad 15 lat. Ponieważ przyświeca nam idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, chcemy nie tylko promować miasto i gminę Lidzbark, ale też integrować lokalną społeczność. Za cel postawiliśmy sobie wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych oraz działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Realizujemy projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, bierzemy aktywny udział w akcjach charytatywnych, w miarę możliwości staramy się wspierać uzdolnionych młodych ludzi, żeby zapewnić im start, jaki mają ich rówieśnicy z dużych miast. Aktywnie włączyliśmy się w przeciwdziałanie komunikacyjnemu wykluczeniu naszej gminy, które dla jej mieszkańców oznacza ograniczenie perspektyw zawodowych, utrudnia dostęp do opieki zdrowotnej i życia kulturalnego.

Nasz cel

Chcemy dać mieszkańcom małych miejscowość możliwość dostępu do wydarzeń kulturalnych oraz różnego rodzaju form wsparcia i doradztwa. Zależy nam na tym, żeby panie z tych maleńkich często wsi mogły spotkać się m.in. z wizażystką, dietetykiem, prawnikiem, trenerem personalnym, wziąć udział w warsztatach kulinarnych, wyjechać do kina czy teatru. Poza tym chcemy integrować mieszkańców w różnym wieku, dlatego zależy nam na tym, żeby zaproponować im takie formy spędzania wolnego czasu, dzięki którym lepiej nawzajem się poznają.

Kontakt

Stowarzyszenie „Wrota Mazur”
ul. Dworzec Główny 7
13-230 Lidzbark

wrotamazur@op.pl

Partnerzy: