Fundacja Wielkie Serce dla DzieciKorczyna


Cel zbiórki:

Utworzenie Dziecięcego Ośrodka Wsparcia DOΣ

Kwota zebrana: 310,00 złCzym się zajmujemy?

Mottem Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci jest: “Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY”. Nadrzędnym celem naszych działań jest pomoc rodzinom, w tym rodzinom zastępczym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Nasze cele realizujemy poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne skierowane do dzieci, w tym niepełnosprawnych intelektualnie oraz do rodziców, by wspierać ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalno – bytowych.  Reprezentujemy i bronimy interesów rodzin zastępczych i biologicznych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji. Prowadzimy i organizujemy działalność szkoleniową; wspieramy, inicjujemy i organizujemy działalność promującą zdrowie psychiczne oraz organizujemy zajęcia wyrównujące społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin.

Środki na realizację celów statutowych pozyskujemy od sponsorów, poprzez udział w kampanii „Kilometry dobra” oraz z działalność szkoleniową. Zorganizowaliśmy dwie kolonie –  w ostatnim roku była to kolonia integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i zdrowych z całej Polski. Wzięło w niej udział 26 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i 38 dzieci zdrowych, które aktywnie i wspólnie spędziły 10 dni pod opieką wykwalifikowanej kadry współpracującej z Fundacją. W kolonii brali udział także wolontariusze – studenci, którzy pomagali wychowawcom dzieci niepełnosprawnych.

Organizujemy konferencje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. W 2017 r. zorganizowaliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną “Płodowy Zespół  Alkoholowy – co to jest?” ze środków ROPS w Rzeszowie. W skład naszego zespołu wchodzą pedagodzy, oligofrenopedagodzy, terapeuci, psycholog, rodzice zastępczy. Obecnie 2 pedagogów kończy studia z psychologii klinicznej, co pozwoli Fundacji na objęcie większej ilości dzieci dodatkową, szerszą pomocą psychologiczną, w tym diagnozowaniem i przygotowaniem opinii psychologicznych. W chwili obecnej pomocą obejmujemy 34 dzieci, ale chętnych jest coraz więcej.

Nasz cel

Celem zbiórki w kampanii Kilometry Dobra jest utworzenie DZIECIĘCEGO OŚRODKA WSPARCIA DOΣ – centrum pomocy dzieciom, które znalazły się trudnej sytuacji ze względu na przemoc, niepełnosprawność lub inną trudną sytuację, a także ich rodzinom.

Kontakt

Fundacja „Wielkie Serce dla Dzieci”
ul. Kopalniana 2
38-400 Krosno

biuro@fundacjawielkieserce.org

Partnerzy: