Fundacja „Walczę z SM”Częstochowa


Cel zbiórki:

Udzielanie osobom ze stwardnieniem rozsianym pomocy zdrowotnej (rehabilitacja) i społecznej

Kwota zebrana: 308,63 złKim jesteśmy?

Fundacja „Walczę z SM” to częstochowska organizacja dla osób ze stwardnieniem rozsianym, o zasięgu ogólnopolskim. Powstała w 2012 roku z inicjatywy Zbigniewa Miśkiewicza (obecnie prezesa zarządu), u którego 3 lata wcześniej zdiagnozowano SM (sclerosis multiple – stwardnienie rozsiane). 

Misją Fundacji jest wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami neurologicznymi oraz ich rodzin we wszystkich sferach funkcjonowania: zdrowotnej, społecznej i materialno-bytowej. Obecnie mamy 117 członków, w tym niemal połowa osób z innych części kraju.

Działamy poprzez poradnictwo, ułatwienie dostępu do rehabilitacji i leczenia oraz integrację społeczną, kierując się empatią i szacunkiem do drugiego człowieka. Wśród naszych najważniejszych celów statutowych są: tworzenie warunków dla właściwej opieki i rehabilitacji, upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, stwarzanie możliwości i pozyskiwanie miejsc w szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Niezmiennie od samego początku wychodzimy z założenia, że wzajemna wymiana doświadczeń i wspólne spotkania są tym, co daje chorym siłę do działania – stąd odbywające się raz w miesiącu grupowe spotkania integracyjne.

Nasz cel

Rehabilitacja osób ze schorzeniami neurologicznymi jest kierunkiem, w którym chcemy się rozwijać. Dzięki realizowanym przez nas projektom zgromadziliśmy zasoby oraz doświadczenie które pozwalają nam działać w zakresie usprawniania osób z niepełnosprawnością ruchową. I to jest właśnie nasz cel zbiórki w Kilometrach Dobra ☺ ciągłe wsparcie w rehabilitacji osób chorujących na stwardnienie rozsiane, zarówno w sferze fizycznej, jak  i społecznej. Bardzo chcielibyśmy zebrać chociaż 50 000 zł, taka kwota zabezpieczyłaby znaczną część wydatków na powyższy cel.

Kontakt

Fundacja „Walczę z SM”
Żarecka 42A
42-208 Częstochowa

angelika.radlowska@walczezsm.pl