Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei”Ustrzyki Dolne


Cel zbiórki:

Remont oraz wyposażenie pomieszczeń nowej siedziby Stowarzyszenia

Kwota zebrana: 715,00 złCzym się zajmujemy?

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” od 19 lat wspiera niepełnosprawne dzieci i młodzież z terenu Bieszczad. Przy Stowarzyszeniu działa świetlica terapeutyczna, w której prowadzona jest m. in. rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa, terapia logopedyczna. Zatrudniamy pedagoga, logopedę, masażystę oraz rehabilitanta. Chcemy również zaangażować do pracy psychologa, który obejmie opieką nie tylko dzieci, ale również całe rodziny.  Jako jedyna placówka w Bieszczadach zapewniamy podopiecznym transport na zajęcia.

Nasz cel

„Serce dla Promyka” – celem zbiórki jest remont nowej placówki oraz pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów tj: logopedy, pedagoga, masażysty, rehabilitanta, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz kierowcy, który dowozi podopiecznych na zajęcia.