Polski Instytut Filantropii

Kwota zebrana: 0,00 złCzym się zajmujemy?

Misją Fundacji jest budowanie kultury filantropii w Polsce i wzmacnianie solidarności między ludźmi poprzez działania filantropijne i edukacyjne. Prowadzimy dwie ogólnopolskie kampanie – Kilometry Dobra oraz Dobry Testament.

Działamy po to, aby:

  • obudzić potencjał Polaków jako darczyńców i współtwórców inicjatyw obywatelskich i charytatywnych;
  • zbudować wizerunek Polski w świecie jako kraju ludzi hojnych i zaangażowanych;
  • podnieść zaufanie darczyńców do NGO-sów poprzez konsekwentne stosowanie standardów etycznych w zarządzaniu pieniędzmi;
  • wesprzeć rozwój wartościowych organizacji i stworzyć dla nich nowe źródła finansowania działalności;
  • poprawić warunki pracy i jakość zarządzania w organizacjach pozarządowych;
  • zbudować między polskimi organizacjami atmosferę przyjaznej współpracy dla wspólnego dobra;
  • wzmocnić relacje międzynarodowe poprzez współpracę z organizacjami, które wspierają filantropię na świecie.

Szkolimy organizacje pozarządowe z zakresu fudraisingu. Pozyskana wiedza umożliwia im bardziej skuteczne pozyskiwanie środków na własne cele.

Jeśli podoba Ci się nasza działalność, prosimy o wsparcie.

Statut Fundacji „Polski Instytut Filantropii”

Kontakt

Fundacja „Polski Instytut Filantropii”
31-009 Kraków
ul. Szewska 20/4

instytut@pif.org.pl