Jarosławskie Kilometry DobraJarosław


Cel zbiórki:

Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz kulturalnych, służących rozwojowi dzieci i młodzieży

Kwota zebrana: 6 261,14 złKim jesteśmy?

Jesteśmy koalicją złożoną z czterech stowarzyszeń. „Jarosławskie Kilometry Dobra” w myśl zasady „razem można więcej” po raz czwarty przystępują do kampanii Kilometry Dobra.

Organizacje należące do koalicji

1. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jarosławiu

Zajmujemy się popularyzacją wiedzy odnoszącej się do Kresów Południowo – Wschodnich. W ramach naszych działań prowadzimy spotkania autorskie, odczyty, prelekcje, sesje popularnonaukowe, czy też warsztaty historyczne dla młodzieży.

Ponadto organizujemy różne wydarzenia o charakterze kulturalnym, prezentującym dorobek Kresów w dziedzinie kultury (m.in. Przegląd Piosenki Kresowej, Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej), a także obchody rocznicowe upamiętniające ważne wydarzenia z historii Polski, Lwowa i Kresów.

Wspieramy inicjatywy zmierzające do ratowania i ochrony zabytków, poprzez przekazywanie funduszy na utrzymanie polskich grobów na lwowskich cmentarzach. Udzielamy również pomocy Polakom mieszkającym na Kresach Wschodnich.

Nasz cel: Zebranie środków na prowadzenie warsztatów historycznych i kulturalnych oraz  sesji popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży.

ul. 3 Maja 4, 37-500 Jarosław

www.tml-jaroslaw.pl

https://www.facebook.com/tmljaroslaw/

tml.jaroslaw@wp.pl

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica

Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców szkół podstawowych i gimnazjów leżących na terenie gminy Roźwienica. Zajmujemy się zarówno wspieraniem procesów edukacyjno – wychowawczych, jak również organizacją imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców naszej gminy. Działania oparte są głównie na pracy wolontariackiej swoich członków oraz wsparciu ludzi dobrej woli.

Od 2012 roku stowarzyszenie tworzy i prowadzi  Publiczne Przedszkola w Roźwienicy i innych miejscowościach gminy – na dzień dzisiejszy w 9 miejscowościach na terenie gminy Roźwienica funkcjonuje 12 oddziałów przedszkolnych,  dających dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju. W 2013 roku Stowarzyszenie podjęło się prowadzenia Społecznej Szkoły Podstawowej w Cząstkowicach, natomiast od 2015 roku Społecznej Szkoły Podstawowej w Woli Roźwienickiej. Imprezy środowiskowe przyczyniają się do integracji  lokalnej społeczności i promocji Gminy.

Nasz cel: zakup sprzętów i pomocy dla szkoły w Roźwienicy.

Roźwienica 200, 37 – 565 Roźwienica

www.stowarzyszenie-rozwienica.pl

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Edukacji-i-Kultury-Gminy-Rozwienica-1569743793314374/

stowarzyszeniekio@onet.pl

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów

Stowarzyszenie powstało w 2011 roku. Zajmujemy się organizacją wielu imprez kulturalnych, takich jak festyny, jasełka, Orszaki Trzech Króli, uroczystości religijno-patriotyczne. Oprócz tego organizujemy zimowy i letni wypoczynek dla dzieci z terenu gminy Rokietnica.

Podtrzymujemy lokalne tradycje poprzez wykonywanie palm wielkanocnych i wieńców dożynkowych, organizowanie wieczorów kolęd i pastorałek, branie udziału w konkursach kulinarnych na tradycyjne potrawy lokalne.

Prowadzimy również działalność charytatywną. Urządzamy kiermasze, zbiórki i udzielamy pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W swoich działaniach współpracujemy ze szkołą podstawową, parafią, ochotniczą straż pożarną, instytucjami samorządu lokalnego.

Za współpracę z Bractwem św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku otrzymaliśmy honorowy tytuł „Przyjaciela Podkarpackiej Drogi św. Jakuba Via Regia”. W 2015 r. z inicjatywy stowarzyszenia powstał alternatywny odcinek Drogi św. Jakuba prowadzący z Przemyśla do Jarosławia przez Tuligłowy.

Nasz cel: Zebranie pieniędzy na siłownię do szkoły w Tuligłowach.  

Tuligłowy 156, 37-562 Rokietnica

www.tuliglowy.org.pl

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.

Od 15 lat prowadzimy placówkę wsparcia dziennego – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Jarosławiu. Organizujemy corocznie wypoczynek letni i zimowy o charakterze integracyjnym, dofinansowując w części lub w całości koszty pobytu na koloniach i obozach dla najbardziej potrzebujących. Prowadzimy akcje „Lato w mieście” i „Zima w mieście” w formie półkolonii.

Tworzymy ruch społeczny na rzecz przestrzegania praw dziecka i tworzenia lepszych warunków życia, między innymi poprzez kampanie społeczne realizowane we współpracy z lokalnymi mediami. Od 9 lat prowadzimy cykliczne audycje pt. „Wychowanie przez mądre kochanie” na antenie Radia Fara.

Podejmujemy działania charytatywne, by wspierać potrzebujące pomocy dzieci i ich rodziny. Prowadzimy Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom.
Realizujemy projekty adresowane do rodzin, propagujące aktywny i zdrowy styl życia oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, samodzielnie lub we współpracy z samorządem oraz innymi stowarzyszeniami.

Nasz cel: Remont lokalu placówki opiekuńczej i jej doposażenie w pomoce i sprzęty.

Os. Jagiellonów 1, 37-500 Jarosław

www.tpd.nstrefa.pl

https://www.facebook.com/tpd.jaroslaw1/

tpd.jaroslaw@gmail.com

Media

jaroslawskiekilometrydobra@gmail.com

Patronat Honorowy:

                                

Patronat Medialny:  

                                                                           

Partnerzy:

                                                 

L.P. Darczyńca Kwota Data
1. VIII Podkarpackie Imieniny Krystyn 100,00 zł 2020-03-26 12:45
2. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Szkoła Podstawowa im. ks. B. Markiewicza w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-25 09:04
3. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Szkolny Klub Wolontariatu - SP w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-23 07:30
4. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Szkoła Podstawowa im. ks. B. Markiewicza w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-22 08:20
5. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Szkoła Podstawowa im. ks. B. Markiewicza w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-21 05:48
6. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Szkoła Podstawowa im. ks. B. Markiewicza w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-20 09:30
7. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Szkoła Podstawowa im. ks. B. Markiewicza w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-19 06:36
8. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Szkoła Podstawowa im. ks. B. Markiewicza w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-18 03:00
9. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Klub Wolontariatu SP im. ks. B. Markiewicza w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-17 08:53
10. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Szkolny Klub Wolontariatu - SP w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-16 11:56
11. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Klub Wolontariatu SP im. ks. B. Markiewicza w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-15 05:10
12. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Klub Wolontariatu SP im. ks. B. Markiewicza w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-14 08:09
13. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Szkolny Klub Wolontariatu - SP w Tuligłowach 50,00 zł 2020-03-13 09:16
14. Zbiórka w Delikatesach Piotruś Pan w Jarosławiu Szkolny Klub Wolontariatu - SP w Tuligłowach 55,34 zł 2020-03-12 12:08
15. Zbiórka w Delikatesach w Pruchniku Klub Wolontariatu SP im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 96,00 zł 2020-03-11 02:02
16. Zbiórka w Delikatesach w Pruchniku Klub Wolontariatu SP im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 391,10 zł 2020-03-10 10:51
17. VIII Podkarpackie Imieniny Krystyn 310,00 zł 2020-03-09 11:14
18. Zbiórka w Delikatesach Centrum w Mirocinie Klub Wolontariatu SP im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 192,03 zł 2020-03-09 11:12
19. Zbiórka w Delikatesach Centrum w Roźwienicy Klub Wolontariatu SP im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 440,40 zł 2020-03-09 10:53
20. Kwesta w Delikatesach Centrum i Premium w Jarosławiu Klub Wolontariatu SP im. A. Mickiewicza w Jarosławiu 1 130,00 zł 2020-03-08 12:19
21. Kwesta w Delikatesach Centrum w Roźwienicy Klub Wolontariatu SP im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 291,00 zł 2020-03-07 04:55
22. Kwesta w Parafii Tuligłowy Szkolny Klub Wolontariatu - SP w Tuligłowach 339,20 zł 2020-03-06 09:40
23. Szkolny Klub Wolontariatu Szkoła Podstawowa im. ks. B. Markiewicza w Tuligłowach 222,00 zł 2020-03-05 09:03
24. Kwesta w Parafii Pełnatycze Klub Wolontariatu SP im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 251,80 zł 2020-03-04 08:59
25. Zbiórka przy kościele w Rudołowicach Klub Wolontariatu SP im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 390,90 zł 2020-03-03 08:30
26. Kwesta przy kościele w Roźwienicy Klub Wolontariatu SP im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 302,47 zł 2020-03-02 10:06
27. Kwesta przy kościelew Bystrowicach Klub Wolontariatu SP im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 224,30 zł 2020-03-02 10:03
28. Kwesta przy kościele w Chorzowie Klub Wolontariatu SP im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 347,50 zł 2020-03-02 10:02
29. Kwesta w Parafii Tyniowice Klub Wolontariatu SP im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy 126,10 zł 2020-03-02 10:01
30. Zbiórka podczas turnieju drużyn piłkarskich chłopców z rocznia 2009 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu 363,00 zł 2020-03-01 09:33
31. Elżbieta Rusinko 44,00 zł 2020-03-01 05:23
32. Anna Korczewska 44,00 zł 2020-03-01 10:58