Caritas Diecezji SiedleckiejSiedlce


Cel zbiórki:

Powstanie Domu Samotnej Matki w Milanowie

Kwota zebrana: 755,00 złCzym się zajmujemy?

Caritas Diecezji Siedleckiej została erygowana 15 kwietnia 1991 roku. Kierując się misją niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, otacza ich opieką, nie pozostawiając samotnymi w trudnych sytuacjach losowych i życiowych. Ten szczytny cel realizowany jest poprzez wiele działań, jak prowadzenie stołówki dla osób ubogich i bezdomnych, udzielanie doraźnej pomocy rodzinom i ludziom samotnym, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci oraz warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Rodziny i osoby samotne mogą liczyć na wsparcie żywnościowe, dofinansowanie do zakupu niezbędnych im lekarstw, opału na zimę, uiszczania opłat za energię elektryczną oraz czynszu za mieszkania. Bardzo ważną i spotykającą się z ogromnym odzewem społecznym formą wsparcia jest zakup podręczników szkolnych dla dzieci.

Coraz istotniejszym elementem wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej są działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Ich rezultatem było powołanie do życia Warsztatu Terapii Zajęciowej. W tej placówce młodzież z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną odbywa kompleksową rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą. Istnienie Warsztatu jest niezwykle ważne, ponieważ dla wielu osób uczęszczanie do niego to jedyna szansa wyjścia z domu, spotkania się z rówieśnikami oraz rozwijania swoich zainteresowań.

Nasz cel

Środki zebrane w kampanii Kilometry Dobra zostaną przeznaczone na powstanie Domu Samotnej Matki w Milanowie.

Kontakt

Caritas Diecezji Siedleckiej
ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce

siedlce@caritas.pl